Νέα Φώκαια, Χαλκιδικής, - Τ.Κ.: 63077

Τηλέφωνο: 6976205650

E-mail: afihasalla@gmail.com

Υπεύθυνος: Δημήτρης Χασάλλα

Κατηγορία: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επισκεψιμότητα: 6835

Ιστοσελίδα: http://www.afihasalla.gr